Устойчиво развитие в бъдещето.

 

Асендинг АД е партньор на Хрисков груп, като пресечна точка и на двете компании е устойчивото развитие за бъдещето.

Мисията на Асендинг е да даде реална възможност на клиентите ни за достъп до интересни и иновативни проекти с перспектива. Проекти, които ще донесат не само добра възвръщаемост на направените инвестиции за дълъг период от време, а и ще бъдат с висока полезност в обществен план.

Асендинг предлага цялостен модел за правилното финансово инвестиране, изгражда успешни финансови навици, развива бизнес познанията и насърчава развитието на прогресивни проекти, основаващи се на принципа за полезността. Мисията ни се гради на това да бъдем различни, предлагайки едновременно полезност на инвеститорите и обществото. Целим се чрез нашите услуги клиентите ни да се развиват прогресивно и устойчиво.