IT решения

Понякога бизнес процесите могат да предизвикат хаос в организацията и дори човек да се загуби в тях. Ние разполагаме с бизнес аналитици, които могат да Ви помогнат в оптимизарането им. Ако се нуждаете от специален софтуерен инструмент за управление на процеси или просто да бъдете мобилни, можете да разчитате на нашите програмисти, които ще Ви помогнат в реализацията, като създадат за Вас софтуер като костюм по поръчка. Инженерите ни имат опит в развитие на софтуерни решения за различни бизнеси включително и в банковата и военната индустрия.

СОФТУЕР ПО ПОРЪЧКА

Когато бизнесът има идея или нужда, но няма готови решения или готовите решения на пазара не са достатъчно ефективни или функционални, много често софтуерните компании не са склонни да правят разработки само за един клиент. В тези случаи можете да се консултирате с нашите специалисти.

СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ

Изграждане на софтуерна платформа, е дълго и скъпо начинание, обречено на провал, ако нямате консултант, превеждащ ви през процеса до описване и възлагане за изпълнение на идеята ви и следи за стриктното и изпълнение качествено и по план. В тези случаи може да разчитате на наш консултант.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Все по забързаното ежедневие принуждава хората да са мобилни, което означава, че те трябва да могат да достъпват информацията си от разстояние с мобилни устройства. Опитът ни с клиенти от финансовия и силовия сектор ни правят надежден партньор за мобилни проекти.

АУТСОРСИНГ РЕШЕНИЯ

Когато имате ясна идея, бизнес модел и сте готови да започнете бизнеса, но ви трябва софтуерно решение, което не можете да реализирате и развивате сами, тогава най-изгодното и сигурно решение е аутсорсинг на софтуерното развитие. Доверете на софтуерните ни разработчици със сериозен опит.

СОФТУЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Ако имате идея за софтуерно решение, което сте започнали да развивате, но ви трябва в даден момент човек със сериозен опит, който да ви подкрепи и помогне, можете да разчитате на нашите софтуерни консултанти със сериозен опит в развитието на много софтуерни решения.

ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕШЕНИЯ

Софтуерът е важен, но много често има допълнителни странични инфраструктурни пречки и нужда от специално внимани при планирането на инфраструктурата върху която ще  е разположен софтуерът. В тези случаи можете да разчитате на нашите ИТ инженери с богат опит.