Корпоративни Финанси

Знаете ли:

  • - Как можете да спечелите от данъци?
  • - Интересни ли са ви законът за счетоводството и данъчните законови разпоредби?
  • - Искате ли да знаете кога трябва да подавате данъчни декларации, ДДС ?
  • - Имате ли опит в управлението на фирмени капитали и средства ?

Бъдете разумни и проактивни
Фокусирайте се над най-важното – Вашият бизнес модел, продукти и услуги, и не губете време със скучни бизнес процеси и битовизми. Оставете ги в ръцете на професионалисти, които знаете че имат голям опит и ще ви пазят и помагат преди да се е наложило вие да реагирате. Поставете криле на бизнеса си с правилните партньори!

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Нуждаете ли се от някой, който да поеме бюрокрацията в счетоводството и да го реорганизира по по-добър начин, така че да знаете във всеки един момент какво е реалното финансово положение на бизнеса Ви? Ако се нуждаете от счетоводител, който наистина да разбирате и сте на една вълна с него.

ДАНЪЧНО  КОНСУЛТИРАНЕ

Богатите печелят от данъците, а останалите губят от тях. В коя група сте? Наш данъчен адвокат може да изгради за вас специален данъчен модел и да Ви предостави решение, с което да заплащате оптимални данъци. При нужда, може и да бъде представлявани от него пред данъчните власти.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Специалистите ни асистират в бизнес планирането, бюджетирането и създаването на финансова политка на клиентските компании. Финансовите ни анализатори и съветници консултират клиентите ни при съставянето на фискална или финансово-оздравителна политика.