Публикации

Разликата между кредит и инвестиция?

За да добием по-реална представа за това, ще ги разгледаме като абсолютна стойност. Като пари, които изкарваме през целия си живот. Ще вземем пример с един човек, който взема 1000лв. на месец заплата в продължение на 40години, или той ще има общ доход в размер на 480 000лв. Това са всичките пари, които той ще…
Повече

Краткосрочни и дългосрочни финанси

Краткосрочни са тези, които са ни нужни днес да покриваме разходите си. Към тях спадат сметките ни за ток, храна, дрехи, вноските по кредити и лизинги, ежедневните харчове и всички финанси, за които трябва да мислим в рамките на следващите два - три месеца. Дългосрочни финанси са тези, които ще ни трябват за след време.…
Повече