ПОСТИГНЕТЕ

целите си и
имайте дългосрочен успех

Има начин по който да бъдете финансово независими,
трябва да се следват няколко прости правила. Хванете парите си във ваши ръце.

Научи повече!

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ

ОСИГУРИТЕЛНО - ИНВЕСТИЦИОННИ,
продукти, топ клас.

Бъдете разумни и позлвайте само топ финансови продукти.
Подсигурете бъдещето си с най-доброто за вас и ползвайте само това, от което имате нужда

Научи повече!

УПРАВЛЯВАЙТЕ

парите и
бъдещето си

Не бъдете роби на парите си, а ги подчинете те да работят за Вас.
Научете се как да използвате парите като инструмент за постигане на цели, а целите са ваша работа.

Научи повече!

ПОСТИГНЕТЕ

целите си и
имайте дългосрочен успех

Има начин по който да бъдете финансово независими,
трябва да се следват няколко прости правила. Хванете парите си във ваши ръце.

Научи повече!

Добре дошли в Хрисков Груп! Можем да помогнем

в развитието на бизнеса и финансите

Заяви консултация

Консултираме в сферата на

Лични финанси

Създаваме индивидуален финансов план, който спазвайки в рамките на 2 до 3 години може да осигури финансово спокойствие и независимост или напускане на работа, пенсиониране или начало на нов бизнес .

Бизнес развитие

Когато клиентите ни имат идея, но не могат да я вербализират или развият, ние се намесваме и развиваме и описваме идеята. Създаваме яснота за клиентите си и има помагаме да развият бизнеса си на следващо ниво в бъдеще.

 

Корпоративни финанси

Анализ на текущите финансово състояние,  политика и навици. Предоставяме становище за откритите рискове и план за подобряване на текущото състояние. Водим счетоводство и създаваме фискална и данъчна политика.

инвестиции

Консултиране относно инвестициите и увеличаване на капитала или планиране и осигуряване на сериозни суми за конкретни житейски моменти, като се вземе предвид рисков профил и стадият в който е клиентът.

IT технологии

Когато клиентите имат нужда от помощ с технологиите или имат идея, която трябва да бъде реализирана технически в сферата на информационните технологии, ние консултираме ги подпомагаме в справянето с ИТ и развитието им.

Развойна дейност

Когато бизнесът има нужда от комплексно решение, комбиниращо софтуер и хардуер, ние можем да консултираме и да подкрепим в момента на планиране, развитие и решаването на различни R&D казуси.

полезност във всяко начинание

 • Лични финанси
  Знаете ли: - Колко пари сте искарали през целия си живот до момента? - Колко от тези пари са останали във вас? - А къде...
  Повече
 • Корпоративни Финанси
  Знаете ли: - Как можете да спечелите от данъци? - Интересни ли са ви законът за счетоводството и данъчните законови разпоредби? - Искате ли да...
  Повече
 • Бизнес Развитие
  Чувствали ли сте се изгубени и незнаещи как да реализирате идеята която имате? Ако имате нови иновативни идеи или сте раздразнени от факта, че работите за...
  Повече
 • IT решения
  Понякога бизнес процесите могат да предизвикат хаос в организацията и дори човек да се загуби в тях. Ние разполагаме с бизнес аналитици, които могат да...
  Повече

Защо да ни изберете

Изготвяне на личен финансов план и спестовно осигурителни програми за семейството и фирмата

Консултиране и подбор на инвестиционни продукти базирани на личния инвестиционен и рисков профил

Структуриране и развиване на бизнес идеи за стартиращи бизнеси. Създаване на бизнес план и търговска стратегия, както и оптимизиране на бизнес процесите в компанията.

Поемане на абонаментно счетоводство и анализ на корпоративните финанси, както и предоставяне на помощ при вземане на управленски и финансови решения в компанията.

Изграждане на данъчна стратегия за юридически и физически лица. Създаване на фирмен данъчен модел и консултиране и представляване пред данъчни и други държавни власти.

Създаване на бизнес и друг тип специфичен софтуер по поръчка за осъществяване на бизнес идея, маркетингови приложения или приложения оптимизиращи бизнес процестие .

Препоръки